Ana Sayfa Müşteri Online İşlemler
Slider
   
İlkelerimiz;
- İnsanlara din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ve fikir farklılıklarını gözetmeden değer vermek,
- Ahlaklı ve dürüst olmak,
- Sürekli gelişimi sağlamak,
- Yeniliğe açık ve yeniliklerin uygulayıcısı olabilmek,
- Üretim yaparken çevre dostu olarak kalabilmek,
- Eğitime açık ve eğitimlerle bilinçli toplumun oluşmasına katkıda bulunmak,
- Maliyetin sadece firma için değil toplum için gerekli olduğunun bilincinde olmak,
- İnsana, topluma, çevreye adalet duygusu ile yaklaşmak,
- Başarıda devamlılığı sağlamak.
   
 
Grup Şirketlerimiz